Waarom verlangen wij zo veel?

Spreker: Petra Bolhuis

Datum en tijd: 9 april 20.00 uur

Plaats: Looxmagracht 20 te Sneek

Reserveren/tickets: Klik hier

We hebben het nog nooit zo goed gehad, maar zijn voortdurend ongerust en ongelukkig. Hoe kan dat? “Wij leven als Nederlander in een wereld die in hoge mate door mensenhanden is gemaakt. Wij eten klimaat- en seizoen onafhankelijk door import, kassen en bewaarmethoden. Wij hebben onze levensduur kunstmatig verlengd met meer dan de helft ten opzichte van de gemiddelde middeleeuwer. We hebben een groot aantal ziekten onder de duim (bij een pokken epidemie in de 18e eeuw kwam vaak 40% van de kinderen om!). We hebben een dak boven ons hoofd, zijn gealfabetiseerd en hebben een rechtspositie die ons leven veiliger maakt dan die van een edele in de middeleeuwen. Maar het lijkt wel of ons verlangen eerder toeneemt dan afneemt, alsof we ontevredener worden in plaats van meer tevreden, angstiger in plaats van geruster over de toekomst. 

In haar lezing wil Petra Bolhuis laten zien hoe wij erfgenamen zijn van de zoekers naar Luilekkerland. Ze zal beschrijven wat die zoektocht heeft opgeleverd, maar ook dat we in die zoektocht iets fundamenteels zijn kwijtgeraakt. Het ontbreekt ons aan een levenshouding die we terug zullen moeten winnen om te kunnen genieten van wat wij en vooral de generaties voor ons hebben bereikt. 

Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog. Ze studeerde af op het werk van Hannah Arendt en Michel Foucault. Ze geeft al vele jaren lang cursussen filosofie vanuit haar filosofische praktijk Maieutiek. Maieutiek staat voor het stellen van de juiste vragen en het bieden van filosofische kennis, waarmee mensen zelf in de praktijk aan de slag kunnen.