Waarom verlangen wij zo veel?

Spreker: Petra Bolhuis

Datum en tijd: 9 april 20.00 uur

Plaats: Looxmagracht 20 te Sneek

Reserveren/tickets: Klik hier

We hebben het nog nooit zo goed gehad, maar zijn voortdurend ongerust en ongelukkig. Hoe kan dat? “Wij leven als Nederlander in een wereld die in hoge mate door mensenhanden is gemaakt. Wij eten klimaat- en seizoen onafhankelijk door import, kassen en bewaarmethoden. Wij hebben onze levensduur kunstmatig verlengd met meer dan de helft ten opzichte van de gemiddelde middeleeuwer. We hebben een groot aantal ziekten onder de duim (bij een pokken epidemie in de 18e eeuw kwam vaak 40% van de kinderen om!). We hebben een dak boven ons hoofd, zijn gealfabetiseerd en hebben een rechtspositie die ons leven veiliger maakt dan die van een edele in de middeleeuwen. Maar het lijkt wel of ons verlangen eerder toeneemt dan afneemt, alsof we ontevredener worden in plaats van meer tevreden, angstiger in plaats van geruster over de toekomst. 

In haar lezing wil Petra Bolhuis laten zien hoe wij erfgenamen zijn van de zoekers naar Luilekkerland. Ze zal beschrijven wat die zoektocht heeft opgeleverd, maar ook dat we in die zoektocht iets fundamenteels zijn kwijtgeraakt. Het ontbreekt ons aan een levenshouding die we terug zullen moeten winnen om te kunnen genieten van wat wij en vooral de generaties voor ons hebben bereikt. 

Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog. Ze studeerde af op het werk van Hannah Arendt en Michel Foucault. Ze geeft al vele jaren lang cursussen filosofie vanuit haar filosofische praktijk Maieutiek. Maieutiek staat voor het stellen van de juiste vragen en het bieden van filosofische kennis, waarmee mensen zelf in de praktijk aan de slag kunnen.

Een rechtszaak in het park: de bomen spreken zich uit.

Wat betekent het om niet-menselijke entiteiten zoals bomen centraal te stellen in denken en handelen? Wat betekent het om in dialoog te zijn met onze niet-menselijke omgeving?

Kunstenaar Elmo Vermijs onderzocht deze vragen in een speculatieve rechtszaak in het Amstelpark in Amsterdam. Het werd een groots opgezet project met milieujuristen Jessica den Outer en Jan van de Venis, gelegenheidsrechters Marianne Thieme, Eva Rovers en Mert Kumru, advocaten, een dendrochronoloog, dichter, danser, muzikant en lesprogramma’s op middelbare scholen.  Hoe kan het bestaansrecht van bomen een plaats krijgen in ons systeem? Dit resulteerde in de ‘Rechtszaak in het park-de bomen spreken zich uit’ op zondag 16 oktober 2022. In ‘het parlement van de bomen’ werden de bomen op juridische en artistieke wijze gerepresenteerd en werden lokale vervuilers ter verantwoording geroepen. 

Deze avond introduceert Elmo Vermijs dit project, kijken we naar het filmverslag van deze rechtszaak en gaat Elmo Vermijs in op de betekenis van zijn onderzoek. 

In het werk van Elmo Vermijs (Tilburg, 1982) komen filosofie, verbeelding en maatschappelijke actie samen. Elmo onderzoekt de relatie tussen ruimte, (afval)materialen en regeneratieve processen om nieuwe perspectieven te genereren op het gebruik van materiaal in de hedendaagse samenleving. Dit maakt zijn werk maatschappelijk uiterst relevant. 

Elmo Vermijs behaalde cum-laude zijn BFA in Architectural Design aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (NL).

Van harte welkom!

Terug naar de dialoog!

Spreker: Judy Hoekstra

Tijd: 13 februari om 20.00 uur

Meld je hier aan voor deze avond!

Veel mensen maken zich zorgen over grote wereldproblemen: de oorlog in Gaza, de uitzichtloze situatie in Oekraïne, politieke verschuivingen, klimaatverandering, polarisatie; armoede, ongelijkheid in kansen.  Je in beslag genomen voelen door problemen waar je er zelf niet veel aan kunt doen, kan leiden tot een gevoel van verlamming,

Je kunt er ook anders naar kijken. Transitie wetenschapper Jan Rotmans spreekt van ‘de illusie van de machteloosheid’. Illusie, want de verandering die de wereld nodig heeft, zit volgens hem besloten in onszelf. In de keuzes die we maken.

Judy Hoekstra, toegepast filosoof uit Leeuwarden, spreekt in dit verband over ‘Levenskunst’. Zie wat er speelt op het wereldtoneel als een gegeven. Belangrijker is de vraag: hoe ga JIJ daar mee om? Mens durf te leven, is haar credo. Die levenskunst is van extreem groot belang in wat je meegeeft aan de volgende generatie, bijvoorbeeld aan (klein)kinderen en jongeren in je omgeving. 
Wat is jouw verhaal? Is dat eentje van angst of een van invloed? Op dinsdagavond 13 februari kom je in het Filosofisch Café Sneek zelf aan het woord.  We oefenen gelijktijdig met de dialoogvorm, waarin anders communiceren met elkaar centraal staat.

Judy houdt eerst een inleiding over de essentie van een goede dialoog (een combinatie van logos, pathos en ethos) en neemt ons vervolgens mee in de spelregels van een dialoog. Daarna gaan we in gesprek om aan het eind van de avond opgedane inzichten te delen.

Nieuwsgierig naar Judy? Beluister alvast haar Podcast over het toepassen van filosofie in het dagelijks leven via https://leeneenfries.nl/leenfries/judy-hoekstra/

Wat we gemeen hebben, een filosofie van de meenten.

Thijs Lijster

Datum: 12 december

Plaats: Looxmagracht 20 in Sneek

Entree: 9,75

Aanmelden en reserveren

De economische, ecologische en gezondheidscrises van de afgelopen decennia hebben duidelijk gemaakt dat het neoliberalisme een fundamenteel onhoudbaar systeem is en het mensbeeld van de autonome homo economicus is iets waar steeds minder mensen zich in lijken te herkennen. Maar is er een alternatief? 

In zijn lezing zal Thijs Lijster kijken naar de ‘meenten’ (commons), een concept waar de laatste jaren veel aandacht voor is in de politieke filosofie en economie, en dat refereert aan een goed of bron dat niemands bezit is maar waar iedereen gebruik van kan maken. Hij zal betogen dat de meent (of ‘het gemeen’) niet alleen fungeert als alternatief naast het klassieke onderscheid tussen het publieke en het private, maar dat het bovendien een alternatief mens- en wereldbeeld veronderstelt, dat ons een uitweg kan bieden uit de crisis van het neoliberalisme.

Thijs Lijster is als universitair docent kunst- en cultuurfilosofie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen. Zijn boeken De grote vlucht inwaarts (2016) en Kijken, proeven, denken (2019) en Wat we gemeen hebben (2022) werden genomineerd voor de Socrates wisselbeker, de eerste bekroond met de KANTL Essayprijs 2018. In de reeks Nieuw Licht publiceerde hij het pamflet Verenigt U! Arbeid in de 21e eeuw. In december 2023 verschijnt zijn boek Frankfurter Schule in de reeks Elementaire Deeltjes.

Zin en onzin van een digitale detox

Datum: 14 november 2023 om 20.00 uur

Plaats: Looxmagracht 20 in Sneek

Entree: 9,75

Aanmelden en reserveren

Voor iedereen met een smartphone…

‘Ik besef nu pas hoe verdoofd ik altijd ben,’ verklaarde een van de deelnemers aan een experiment dat filosoof Hans Schnitzler sinds 2016 met zijn studenten doet: een digitale detox van een week. Inmiddels is de gemiddelde schermtijd, mede onder invloed van de coronacrisis, steeds verder gestegen, nemen de zorgen over de verslavende werking van een app als TikTok toe en woedt er een discussie over een landelijk smartphoneverbod op scholen.  
Zijn we inderdaad allemaal in smartphonezombies aan het veranderen? En als dat zo is, wat betekent dat dan precies? Worden we ongevoeliger, zijn we verslaafd, hebben we minder aandacht voor elkaar? Staat de smartphone eigenlijk nog wel ten dienste van ons, of staan wij ten dienste van de smartphone?  
Voor zijn lezing en zijn boek Digitale Detox sprak Schnitzler met twintigers over hun detoxervaring. Hun getuigenissen roepen fundamentele en ongemakkelijke vragen op over onze verhouding tot de schermwereld. Schnitzler neemt deze verhouding op filosofische wijze kritisch onder de loep.

Hans Schnitzler (1968) is filosoof en publicist. Hij is columnist voor journalistiek platform Follow the Money , medegrondlegger van de Bildung Academie, en hij publiceert essays en opiniestukken in NRC Handelsblad , Trouw , De Groene Amsterdammer en De Morgen 

Pijnlijke contacten

Datum: 10 oktober 2023 om 20.00 uur

Plaats: Looxmagracht 20 in Sneek

Entree: 9,75

Reserveren is nodig. Klik hier.

Universitair docent en filosoof Ronald Hunneman biedt meer dan een lezing. Hij vermaakt, boeit en houdt ons bij de les met zijn vaak cabareteske benadering. Er zijn al genoeg saaie lezingen, is zijn stelling. Hij gebruikt zijn filosofische benadering op een breed terrein. 

In ‘pijnlijke contacten’ wordt duidelijk hoe vanzelfsprekend wij uitgaan van sociale behendigheid in het omgaan met elkaar. Maar hoe beleven sociaal slechtziende mensen onze communicatietechnieken, of dit nu om leerlingen, jongeren, collega’s of familie gaat? Deze lezing is bedoeld om geïnteresseerden gevoelig te maken voor de problemen van mensen met een beperkt sociaal gezichtsveld. Daarnaast wordt een heldere methode aangereikt om de wereld vanuit dit beperkte perspectief te bekijken. Daarbij zal blijken dat normale communicatietechnieken lang niet altijd kunnen worden toegepast, en zelfs kunnen hinderen. Op basis hiervan kan begeleiding van leerlingen, ouders of cliënten aangepast en verscherpt worden, want juist bij sociale slechtziendheid is maatwerk geboden.

WIE BEN ‘IK’?

Datum: Dinsdag 9 mei 2023

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Looxmagracht 20 in Sneek

Entree: 9,75

Reserveren: Klik hier (de kaarten zijn helaas uitverkocht!)

Waarin verschilt de mens van de andere dieren? En wat betekent dat voor het denken over ons ‘ik’? Het lijken academische vragen, en dat zijn het tot zekere hoogte ook, maar toch kun je er niet omheen om ook in een alledaagse context deze vragen te stellen. Want wat moet je prijzen in jezelf (of in anderen)? Waar moet je naar streven? Is er een bedoeling – en zo ja, wat dan? Filosofen door de eeuwen heen hebben (zeer uiteenlopende) antwoorden geformuleerd – antwoorden die vaak nog resoneren in onze eigen ideeen over wat het leven op deze steenklomp de moeite waard maakt. 

Menno de Bree verzorgt deze avond een filosofische introductie over het denken over de mens, van Aristoteles tot Foucault, inclusief allerlei zijpaden over bijvoorbeeld geluk, het voltooid leven, de zinvolheid van ons bestaan en keuzestress.

En wie is Menno de Bree?

Menno de Bree (1974) studeerde filosofie en werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Tussen 2002 en 2023 doceerde hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, en is hij als hoofddocent verbonden aan de postdoctorale beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector (RadboudUMC). Voor zijn onderwijs ontving hij meerdere studentenprijzen. Verder verzorgt De Bree denktrainingen voor professionals (o.a. Brainfeed) en is hij actief als publieksfilosoof (o.a. Forum Groningen en The School of Life). Op internet zijn zijn talks voor Brainwash en TEDx te vinden. Elke zaterdag verschijnt er een column van zijn hand in het Financieele Dagblad. De eerste bundeling verscheen eind 2018 onder de titel ‘Het eeuwig tekort. Over werk, liefde, geluk en ander ongemak.’ Rond de zomer van 2023 verschijnt een tweede selectie onder de titel ‘Een enorme naakte vrouw’. 

De Reis van de Held

28 maart 2023: Rinus van Warven

Locatie: Looxmagracht 20 in Sneek

Reserveer en betaal vooraf: Klik HIER

Drs. Rinus van Warven is theoloog, cultuurfilosoof, journalist en uitgever.  Hij doceert cultuur en media, filosofie en ethiek aan diverse opleidingen. Èn hij is een verhalenverteller, die vertelt over alles wat het leven de moeite waarde maakt. Rinus ontleent een groot deel van zijn spirituele kennis aan een zelfdoorleefde nabij-de-dood-ervaring.

‘Rinus van Warven neemt ons mee in een universeel motief van avontuur en transformatie..’.

De ‘Reis van de Held’ is de metafoor voor ons levenspad. Het laat ons mensen alle uitdagingen en keuzes  zien waar we in ons leven mee te maken krijgen. We vinden de mythologische Reis van de Held terug in verhalen uit alle tijden en alle windstreken: op reis gaan om uiteindelijk weer thuis te komen. 

In 1949 verscheen het boek ‘De held met de duizend gezichten’ van Joseph Campbell. Campbell heeft honderden sagen, mythen, legenden, boeken en films geanalyseerd. Hij ontdekte dat er   een literaire structuur aan ten grondslag lag: de held gaat op pad, wordt op de proef gesteld, vervult uitdagende opdrachten en keert terug naar huis om zijn levensinzichten te vieren. De reis van de held is een universeel motief van avontuur en transformatie dat door vrijwel alle mythische en religieuze tradities van de wereld loopt. De films van Walt Disney hebben allemaal dezelfde opbouw. Niet alleen in films, boeken en series zie je deze archetypische elementen terug, maar ook in je eigen leven. Campbell laat zien hoe talloze verschillende hoofdrolspelers door de eeuwen heen eenzelfde verhaal vertellen en je zo antwoorden bieden op het raadsel van het leven. Het thema kan ons inspireren zelf vorm te geven aan het leven. 

17 mei: Bastiaan Brink

Sporen naar de horizon

Locatie: De Walrus, Grote Kerkstraat 8 te Sneek
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 9,50

Wat Bastiaan Brink voorheen deed met noten, doet hij nu met woorden.
Hoe werd zijn carrière als concertpianist lamgelegd door de
zogenaamde ‘muzikantenvloek’? En hoe hervond hij de zin en de
schoonheid van het leven tijdens een reis langs de meest afgelegen
en wonderlijke plekken op aarde…?

Hij vertelt erover tijdens zijn voordracht ‘Sporen naar de horizon’,
gebaseerd op het gelijknamige boek (uitgeroepen tot Hét reisboek
van 2015, inmiddels 3e druk). Een hoopgevend verhaal over hoe een
mens tegenslag kan overwinnen door een nieuwe wending te geven aan
zijn leven.

Naast zijn achtergrond als musicus en schrijver vertelt hij
eventueel ook nog iets over zijn werkzaamheden als biograaf en
olijfolieproducent.

Zie voor meer informatie www.bastiaanbrink.com

19 april: Albert Bouwman

It takes a village to raise a child.

Locatie: De Walrus, Grote Kerkstraat 8 te Sneek
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 9,50

De Nederlandse samenleving is misschien wel te typeren als een tikkeltje eigenzinnig. We zeggen wat we vinden en staan te boek als recht door zee. Menig student uit het buitenland moet wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem waarin studenten en leerlingen niet stil de uitleg van de docent beluisteren, maar actief deelnemen door mee te praten.

Vrijheid van meningsuiting is een zwaar bevochten voorrecht die in veel westerse landen is ingebed in de cultuur. Een van de gevolgen is dat autoriteit aan kracht heeft ingeboet. We zijn onze eigen autoriteit geworden en een zelfstandig, autonoom individu dat zijn eigen weg, geluk en identiteit bepaalt.

We mogen zelf bepalen wie we willen zijn. Als we willen experimenteren met onze seksuele identiteit, is dat vooral een individuele aangelegenheid. De mening van een ander over wie we zijn, ervaren we als bemoeizucht waardoor die mening zelfs als een taboe wordt ervaren. Klopt dit beeld echter wel? Berust de westerse nadruk op het individu niet op een aantal misvattingen?

Albert Bouwman, docent filosofie aan het voortgezet onderwijs in Oosterwolde en organisator van filosofische studiedagen voor onderwijsinstellingen, neemt u mee in een paar kritische overwegingen met uitstapjes naar de biologie en onder meer Aristoteles, Hegel en Afrikaanse cultuur.

Lees meer over Albert Bouman op zijn website >>