Welkom

Filosofisch Café Sneek organiseert lezingen waarbij we de bezoekers uitnodigen om actief deel te nemen door na te denken en te discussiëren. Filosofisch geschoold zijn is voor de bijeenkomsten niet nodig, nieuwsgierigheid en plezier in denken en discussiëren wèl.

Het afgelopen jaar na Corona hebben we een mooie nieuwe start weten te maken vanuit onze nieuwe locatie: Looxmagracht 20 in Sneek. In dit gebouw van de Vrijmetselarij zijn we welkom om met nieuw elan het doel van de Stichting Filosofisch Café Sneek na te streven:

Denkbeelden uit de filosofie toegankelijk maken voor een breed publiek, teneinde meer begrip voor elkaar en samenhang binnen de samenleving te realiseren.

Lees hier de nieuwe column van Riemie van Dijk: Filosofie in het leven van alledag.

Voor het komende half jaar staan de volgende lezingen op stapel:

Dinsdag 10 oktober: Ronald Hünneman met een lezing over ‘Pijnlijke Contacten’, het gelijknamige boek over sociale behendigheid en de gevolgen voor mens en maatschappij. Ronald zoekt in lezingen, trainingen, stand-up filosofie en theater, de grens op. Dat levert gegarandeerd boeiend vermaak en gespreksstof op. Klik hier voor meer info en aanmelding.

Dinsdag 14 november: Hans Schnitzler met een lezing over ‘Digitale Onthouding’. In november 23 komt een volledig nieuwe uitgave van zijn boek ‘Filosofie van de digitale onthouding’ uit. Wat gebeurt er als je offline gaat in een wereld die altijd online is? Hans C Schnitzler is filosoof en o.a. bekend van ‘Follow the Money’ en medegrondlegger van de Bildung Academie.

Dinsdag 12 december: Thijs Lijster. Thijs Lijster is kunst- en cultuurfilosoof verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij maakt o.a. deel uit van het filosofisch elftal van Trouw. Lees o.a. hier meer info. Thema van de lezing wordt na de zomer bekend gemaakt.

Volg ons op www.fcsneek.nl. Stuur een mail naar filosofischcafesneek@gmail.com om op de hoogte te worden gehouden.