Welkom!

Filosofisch Café Sneek organiseert lezingen waarbij we de bezoekers uitnodigen om actief deel te nemen door na te denken en te discussiëren. Filosofisch geschoold zijn is voor de bijeenkomsten niet nodig, nieuwsgierigheid en plezier in denken en discussiëren wèl.

Lees de nieuwste column van Rien van der Zeijden (spreker 19/10) hier. (Complot)


Eerstvolgende bijeenkomst: 19 oktober

Ik denk, omdat wij zijn; hoe de dialoog ons helpt het grote geheel weer te kunnen zien.

Spreker: Rien van der Zeijden
Locatie: De Walrus, Grote Kerkstraat 8 te Sneek

Velen hebben het idee deel uit te maken van een verbrokkelde samenleving. Onze inzichten en standpunten woekeren onrustig in ons en komen pas tot rust als we ‘ons punt gemaakt hebben’. Is er een hoger doel dan onze favoriete gedachten in de hoofden van anderen te krijgen? Terwijl dat steeds minder lukt, raken we eenzamer en opgesloten in onze visies. We missen een vrij en onbevooroordeeld gezamenlijk denken.

lees meer >>

Aanmelding

  1. Onze gastheer De Walrus zal voor deze avond een corona toegangsbewijs van u vragen.
  2. U maakt bij voorkeur voor 16 oktober 9,50 euro over op NL85 RABO 0353 1780 47 t.n.v. Stichting Filosofisch Café Sneek. Wij zetten u op de lijst.
  3. U kunt zich ook spontaan melden bij de ingang die avond. U betaalt dan contant en gepast.Fysieke bijeenkomsten worden gehouden in Zalencentrum de Walrus, Grote Kerkstraat 8 Sneek (route). Entree € 9,50 – We starten om 20.00 uur.