Welkom!

Filosofisch Café Sneek organiseert lezingen waarbij we de bezoekers uitnodigen om actief deel te nemen door na te denken en te discussiëren. Filosofisch geschoold zijn is voor de bijeenkomsten niet nodig, nieuwsgierigheid en plezier in denken en discussiëren wèl.

Lees hier de nieuwste column van Chris Koopmans: ’31 redenen waarom men wetenschap (te) lastig vindt en wantrouwt.’ Mee eens? Zin om te reageren? Mail naar filosofischcafesneek@gmail.com voor een plaatsing van uw reactie.

Gaan we door met het Filosofisch Cafe Sneek? Op onderstaande brief kregen we al hartverwarmende reacties. Hartelijk dank voor jullie reacties!

Beste mensen,

Dit jaar is het bezoekersaantal van onze avonden in de Walrus flink teruggelopen. Is het Corona geweest? Zijn het de sprekers? Is er voldoende bekendheid gemaakt? Moeten we actiever fondsen benaderen? Duidelijk is dat we met de huidige bezoekersaantallen de avonden niet kunnen voortzetten. Tegelijk met dit gegeven zullen een aantal bestuursleden naar jarenlange ‘dienst’ gaan vertrekken. Rien vd Zeijden en Rik de Jong blijven over. Zij willen graag doorgaan maar er zijn nieuwe bestuursleden met nieuw elán nodig.  

We zijn op zoek naar (minstens) 2 filosofie-minnende bestuursleden die zich willen inzetten op de volgende terreinen:

  • fondsenwerving: meer financiën ‘binnenhalen’ betekent meer keuze voor sprekers (De stichting heeft de ANBI-status)
  • secretariaat
  • contacten met en betrekken van de filosofie-doelgroep waaronder jongeren.

We zullen voortzetting van ons werk laten afhangen van de reactie op deze brief. Als die uitblijft zullen we een mooie tijd moeten afsluiten.

Het is tijd voor bezinning. Waar is behoefte aan? Wie wil zijn of haar schouders eronder zetten? Zoeken we een nieuw bestuur of gaat het om de goede ideeën? Wil je meepraten? Laat het ons weten op filosofischcafesneek@gmail.com. Graag nodigen we je uit om je ideeën en inzet te bespreken.