Welkom!

Filosofisch Café Sneek organiseert regelmatig bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten wordt naar aanleiding van een lezing of referaat door de deelnemers nagedacht en gediscussieerd over ideeën en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor het dagelijks leven.

Filosofisch geschoold zijn is voor de bijeenkomsten niet nodig, nieuwsgierigheid en plezier in denken en discussiëren wèl.

Houd onze nieuwsbrieven in de gaten. De laatste column door Chris Koopmans: DE WERELD SLEEPT ZICH VOORT MET ALGORITMEN….. Klik hier.

De komende periode verwachten we nog geen fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. Zo mogelijk organiseren we via ZOOM dan een alternatief. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten:

16 maart Jeroen Linssen: Hebzucht, de normalisering van een ondeugd

Deze bijeenkomst gaat live via ZOOM plaatsvinden.

Hoe meldt u zich aan?

1) U maakt voor 13 maart 7,50 over op NL85 RABO 0353 1780 47 t.n.v. Stichting Filosofisch Cafe Sneek. U vermeldt daarbij: uw naam en uw e-mailadres

2) Op het vermelde e-mailadres krijgt u op 15 maart de zoom-link toegestuurd.

Tot de zomer staan de volgende sprekers en bijeenkomsten gepland:

20 april Jan Warndorff

Fysieke bijeenkomsten worden gehouden in Zalencentrum de Walrus, Grote Kerkstraat 10 Sneek (route). Entree € 7,50 – We starten om 20.00 uur.