Nieuwsbrief september 2019

Met enige trots presenteren we het jaarprogramma van het Filosofisch Café Sneek. We hebben voor u contact gelegd met filosofen die hun sporen verdiend hebben in het vak en, ook belangrijk, een goed verhaal kunnen vertellen! U komt thema’s tegen als: liefde en vrijheid, hebzucht, hysterie maar ook: ‘stoïcijnse levenskunst’. Wij hopen dat de lezingen bijdragen aan uw behoefte aan verdieping. Noteert u de data?

17 september          –          Erno Eskens

Wat als dieren rechten krijgen….?

Mag je een dier zonder vorm van proces opsluiten? In november 2016 besloot de Argentijnse rechter Mauricio van niet. Chimpansee Cecilia zou zo op de mens lijken dat ze voor burgerrechten in aanmerking kwam. De uitspraak trok wereldwijd aandacht. In de Verenigde Staten lopen inmiddels meerdere processen om dieren als rechtssubject aangemerkt te krijgen en ook in Nederland onderzoekt men de mogelijkheden voor een proefproces om de opsluiting van dieren als strafbaar feit aan te merken.

Als dieren rechten krijgen – klaarblijkelijk kan het – dan is de volgende vraag: welke dieren komen voor welke rechten in aanmerking. Zijn er heldere criteria ? Filosofen wijzen op het hebben van pijn, het worstelen met emoties of het nastreven van bepaalde doelstellingen. Als we deze criteria serieus nemen en strikt hanteren, wat zijn dan de gevolgen. Betekent dit het einde van de veeteelt? En moeten planten en bacteriën dan soms ook rechten krijgen? Hoe ver gaat dit eigenlijk? Saoedi-Arabië heeft inmiddels burgerrechten toegekend aan een intelligente robot. Ze heet Sophia en ze heeft een eigen paspoort. Zijn het excessen? Of staan we, zoals Erno Eskens denkt, pas aan het begin van een ‘zoölogische revolutie’.

Erno Eskens

Dr. Erno Eskens is uitgever filosofie en geschiedenis bij Boom Uitgevers Amsterdam. Hij werkte eerder als (hoofd)redacteur bij Filosofie Magazine. Hij schreef meerdere boeken waaronder ‘Democratie voor dieren’ en ‘Een beestachtige geschiedenis van de filosofie.’ 

15 oktober   –                      Miriam van Reijen

Stoïcijnse levenskunst; evenveel geluk als wijsheid

‘Stoïcijns’ wordt helaas tegenwoordig vaak opgevat als gevoelloos en zelfs onverschillig. Maar als we de stoïcijnse filosofie (o.a. Epictetus en Seneca) nader bekijken, blijkt het tegendeel waar te zijn! Het zijn emoties als woede, teleurstelling en jaloezie die mensen vaak ongevoelig maken. Het is juist degene die door zulke emoties wordt gekweld, ofwel lijdt, die geen gevoelens van dankbaarheid, mildheid, geluk en liefde kan ervaren. Miriam van Reijen zal in haar lezing laten zien, ook aan de hand van concrete voorbeelden, hoe de lastige en pijnlijke emoties ontstaan, en hoe filosofie, dat wil zeggen, zelfkennis en kritisch denken, ze kan laten verdwijnen. 


Miriam van Reijen

Dr. Miriam van Reijen heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen over de Stoïcijnse filosofie en over Spinoza, en over praktische filosofie, zoals filosoferen over emoties, over de goede keuze’ en over filosofie als levenskunst. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg op Spinoza.

19 november                      –          Jannah Loontjens

Als het over liefde gaat

In haar lezing zal Jannah zich buigen over de vraag wat het betekent om ‘vrij’ te zijn. Naar aanleiding van haar meest recente boek Als het over liefde gaat, waarin zij schrijft over een wandeling door Umbrië die ze samen met haar geliefde maakte, in de voetsporen van de schrijfster Frida Vogels, zal ze vertellen hoe ze al wandelend op zoek ging naar een gevoel van vrijheid, in het wandelen én in de liefde. Hoe deed dat haar nadenken over  verschillende filosofische definities van en overpeinzingen over vrijheid?

Jannah Loontjens is schrijfster, dichteres en filosofe. Zij promoveerde op haar proefschrift Popular Modernism. Ze geeft les en schrijft o.a. voor Trouw, De Groene Amsterdammer en NRC.

En verder in 2020:

21/1   Thijs Lijster:                          Kijken, proeven, denken: over kunst en esthetica

18/2   Marc Schuilenburg:             Hysterie, een cultuurdiagnose

17/3   Jeroen Linssen:                     Hebzucht, seks en macht

21/4   De blues en de filosofie:      een muzikaal/filosofische slotmanifestatie!

Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws, bv de nieuwe column van Rien vd Zeijden: Ik zijn is niet zijn.

De bijeenkomsten worden gehouden in Zalencentrum de Walrus, Grote Kerkstraat 10 Sneek. Entree € 7,50 – We starten om 20.00 uur.