Nieuwsbrief december 2019

Het bestuur van het Filosofisch Cafe Sneek wenst u mooie feestdagen. Wat hebben we voor u in petto de komende maanden? Een mail om te bewaren!

21 januari                

Thijs Lijster                          Kijken, proeven, denken: over kunst en esthetica

In ons spreken en denken over kunst wordt het kunstwerk nog al te vaak als een passief object voorgesteld waar we over kunnen of moeten spreken, nadenken, reflecteren, en discussiëren. Thijs Lijster stelt tegenover het denken over kunst van de traditionele esthetica een denken door kunst. Zijn uitgangspunt is dat kunst ‘terugdenkt’: het kunstwerk is een vorm van denken, letterlijk een denkvorm of denkbeeld, een ding-dat-denkt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor ons begrip van kunst, maar ook voor de praktijk van kunstkritiek, en voor de relatie tussen filosofie en kunst. Of anders gezegd: voor het kijken, het proeven en het denken.

Thijs Lijster (1981) is o.a. als universitair docent kunst- en cultuurfilosofie verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn boek De grote vlucht inwaarts (2016) werd genomineerd voor de Socrates wisselbokaal en bekroond met de Essayprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 2019 verscheen zijn nieuwe essaybundel Kijken, proeven, denken. Essays over kunst en kritiek (Bezige Bij).

18 februari

Marc Schuilenburg            Hysterie, een cultuurdiagnose

Hysterie is het basisingrediënt van onze Westerse cultuur stelt filosoof Marc Schuilenburg in zijn nieuwe boek ‘Hysterie. Een cultuurdiagnose’. Twitter, de beeldvorming rond asielzoekers, het jaarlijkse Zwarte Piet-debat, het collectieve gevoel van onveiligheid, het zijn volgens Schuilenburg allemaal uitingen van wat hij in zijn boek de “opgewonden grondtoon” van onze cultuur noemt en diagnosticeert als uiting van hysterie. Denk op 18 februari 2020 met Marc Schuilenburg verder over wat hysterie is en waarom ze juist nu overal de kop op steekt. Zie ook het interessante artikel in Volzin hierover: http://marcschuilenburg.nl/wp-content/uploads/2019/12/Volzin.pdf

Marc Schuilenburg is een Nederlands filosoof en jurist. Hij doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde hij in de sociale wetenschappen op het proefschrift ‘Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief’.

17 maart

Jeroen Linssen                   Hebzucht, over de normalisering van een ondeugd

In deze lezing gaat Jeroen Linssen in op de wijze waarop de filosofen in de afgelopen duizend jaar de passie van de hebzucht hebben bejegend. Aan de ene kant wordt hebzucht gezien als de wortel van al het kwaad. Aan de andere kant wordt hebzucht, vanaf de zeventiende eeuw, positiever benaderd. Hebzucht zou immers ook gunstige effecten bewerkstelligen. Linssen zal ten eerste laten zien dat deze tweeslachtige houding zowel nu als in een ver verleden aan de orde is. Ten tweede zal hij ingaan op de hedendaagse filosofisch-ethische kritiek op de hebzucht. Hij zal betogen dat die kritiek getuigt van een zekere naïviteit, immers is hebzucht niet een bijna vanzelfsprekend element geworden in de huidige neoliberale ondernemersmaatschappij.

Dr. Jeroen Linssen is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens onderwijsdirecteur van de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschap. Hij schreef onlangs het boek Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid.

22 april (let op: woensdag!)

Siebren de Ringh en B-ware!

Kom naar de wervelende slotavond van dit seizoen met een andere opzet: Bluesmuziek en filosofie. Siebren de Ringh deelt zijn favoriete filosofische inzichten die hem hebben geholpen in zijn persoonlijke ontwikkeling en in de praktijk van elke dag. Dit doet hij op een toegankelijke en energieke manier. Er is gelegenheid om de dialoog aan te gaan en de inzichten worden kracht bijgezet door top blues band ‘b-ware’. Filosofie als de taal van de ratio en blues als de taal van het gevoel. Siebren de Ringh is managementcoach  en teamontwikkelaar en heeft de gave om grote thema’s licht te brengen.