Nieuwsbrief december 2018

Een denkbare toekomst…

Het filosofisch café Sneek pakt de eerste helft van 2019 uit met een paar prachtige avonden. Wij hopen dat we u hiermee voldoende filosofisch gereedschap bieden om naar belangrijke maatschappelijke thema’s te kijken. Noteer ze alvast in uw agenda!

15 januari – Rien van der Zeijden – De oude wijsheid van het labyrint

Een hele stoet van coaches vertelt ons tegenwoordig dat we onze ‘eigen weg’ moeten kiezen en dat we onze uniciteit, onze ‘diepste kern’ moeten ontdekken om echt gelukkig te worden. Wordt ons hier niet een worst voorgehouden? Is dit een verleidelijke illusie in een tijd van protocollen, taakomschrijvingen en ‘voor jou een ander als het niet meer gaat…’? En hoe zit het met ons overvraagde ZELF? hoe denken filosofen daarover? Wat is dat toch? Dat wat we zo dicht bij ons dragen, wat ons richting lijkt te geven en waar we tegelijk altijd naar op zoek blijven?

Theoloog, coach en ritueelbegeleider Rien van der Zeijden heeft achterin zijn tuin al jaren een labyrint. Spelend met bovenstaande vragen neemt hij ons mee in een filosofische, muzikale en rituele zoektocht naar ‘de weg’. Hij doet dat samen met harpiste Marga Medema.

19 februari – Martien Schreurs –  Opleiding tot ‘mens’?

Hoe kunnen wij kinderen en jongeren vormen tot burgers die hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun medemensen en de wereld? Wat willen wij ze echt meegeven in het onderwijs en in de opvoeding? Ouders, jongerenwerkers en docenten worstelen met deze zeer actuele vragen.  

Er is een lange traditie van pedagogen die wegwijzers bieden voor mensen die volwassen willen worden. Die traditie wordt met de term “Bildung” of “vorming” aangeduid. In de humanistische Bildungstraditie gaat het om het streven om onze betrokkenheid op elkaar en op de wereld te vergroten en te verdiepen. De humanistische denker Martien Schreurs (Universiteit voor Humanistiek) zal bij deze traditie te rade gaan om antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd.  

19 maart – Jan Flameling – Klimaatverandering, wat te doen?

Wij leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden.

Hoe het tij te keren? Hoe een homo ecologicus te worden? Wat te doen?

In zijn lezing laat de filosoof Jan Flameling je kennismaken met Peter Sloterdijk die ons voorstelt ons niet langer als ‘enkeling’ en onverschillig toeschouwer op te vatten, met Timothy Morton die in zijn boek Ecologisch wezen ons vraagt op een andere manier om te gaan met niet-menselijke wezens en met Thich Nhat Hanh die ons oproept wakker te worden en vanuit liefde voor ‘Moeder Aarde’ te leven.

16 april – Ronald Hünneman – Welwillendheid

Begrijpen wat een ander bedoelt vanuit haar of zijn denkkader is niet toereikend in situaties waarin de meningen sterk uiteen lopen. Ronald Hünneman zal betogen dat het principe van welwillendheid een grotere overgave verlangt. Het principe werd in de filosofie voor het eerst duidelijk beschreven door Donald Davidson, en later door anderen, zoals Richard Rorty, gebruikt om communicatieve, intermenselijke confrontaties te analyseren. Wat betekent dit als we dit toepassen op hedendaagse discussies en maatschappelijke, politieke conflicten?

Filosoof gaat het theater in!

‘Filosoof en theatermaker Ronald Hünneman is weer eens vrijgezel en begint op Tinder een zoektocht naar een aantrekkelijke vrouw met gevoel voor ironie…’ Zo begint de aankondiging van DE FLUTFILOSOOF, een theaterproductie door Ronald Hünneman (onze spreker op 16 april). Hiermee toert hij door Nederland. Op 2 april is hij te zien in Cultuurkwartier Sneek. We houden u op de hoogte.

Column

‘Juist omdat het nu zo donker is, kan het straks weer licht worden…’

Lees de nieuwste column van Martien Schreurs (onze spreker op 19 februari) op de website.

Het team van het Filosofisch Café Sneek wenst u een luisterrijk 2019 toe! Het team bestaat uit: Anna Riemersma, Rien van der Zeijden, Piety Andela, Jans Groothuis, Wiekie vd Sluis, Durk van Netten, Afke de Vries en Rik de Jong