Nieuwsbrief 2, november 2013

Uitnodiging

Op dinsdag 26 november zal optreden dr. Henk Schoonhoven, classicus. Hij neemt ons mee naar oude tijden èn naar de huidige met zijn lezing ‘Wat hebben de oude Grieken ons nog te vertellen?’, een rondgang langs de gedachten en ideeën van Griekse filosofen en hoe die nog doorwerken in, of relevant zijn voor onze tijd. Dr. Henk Schoonhoven was tot zijn pensionering universitair docent bij de vakgroep Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot op heden is hij actief als docent bij de Seniorenacademies van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, waar hij verschillende cursussen geeft over het brede gebied van de antieke cultuur. Over zijn lezing voor het Filosofisch Café Sneek laat Henk Schoonhoven weten: ‘Het ligt niet in de bedoeling om een systematisch overzicht te geven over de antieke filosofie: daarvoor zijn er voldoende populairwetenschappelijke boeken te krijgen. Veeleer draagt deze lezing het karakter van ‘stapstenen’: zoals een bergwandelaar op een rotsig pad zijn eigen voetstap kiest, terwijl een medewandelaar zijn voet zet op een ander stuk steen – zo zal ik mijn weg zoeken. Daarbij wil ik uitgaan van het gegeven dat ook in de Oudheid filosofie en ethiek de omstandigheden op sociaal en politiek vlak reflecteren. Maar het zou te simplistisch zijn om in algemene zin de oude Grieken als een rationeel volk te bestempelen: het irrationele speelde een heel grote rol in het dagelijks leven (droomuitleg, ingewandschouw – kortom: de voortekenen). En hoe zit het met de mysterieculten? En waarom ‘onderbouwt’ Plato zijn rationele systeem soms met mythen? Misschien dat onze verkenning van de verhouding tussen het rationele enerzijds en anderzijds het psychisch-emotionele, irrationele (dat we sinds Freud en Jung in verband brengen met het onderbewuste) ook relevant kan zijn voor onze westerse maatschappij.’ De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, en vangt aan om 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur. Entree € 5,00. Bij voorkeur aanmelden via de website van de bibliotheek: http://www.bssw.nl/sneek . Enige dagen voor de bijeenkomst ontvangt u nog een herinneringsmailtje.

Filosofisch Café Sneek op de radio

Op zaterdagmorgen 16 november zullen Sjaak Kloppenburg en Hans Koppen van 10.00 tot 11.00 uur te gast zijn in het programma Súdwest Wekelijks van presentator Dick Diepersloot op radio Studio Súdwest. De bedoeling is om te vertellen over het Filosofisch Café Sneek. Centraal zal staan wat het genoegen is van het met elkaar filosoferen en hoe filosofische ideeën en gedachten inspiratiebron kunnen zijn voor ons leven. Het programma wordt herhaald op zondag 17 november tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor wie niet dagelijks afstemt op Studio Súdwest: radiofrequenties analoge kabel Ziggo 99,4 FM, digitale kabel Ziggo 780, ether regio Koudum/Workum 105,4 FM, ether regio Sneek/Heeg 106,3 FM, ether regio Bolsward/Witmarsum 106,6 FM. Zie ook: http://studiosudwest.nl/radiogids/

Vooruitblik

Voor de eerste maanden in 2014 zijn in het Filosofisch Café Sneek geprogrammeerd: – op dinsdag 21 januari dr. Pieter Boele van Hensbroek: ‘Globalisering als uitdaging aan de filosofie: van Korea tot Zwarte Piet’. – op dinsdag 8 april, in de maand van de filosofie, dr. Hans Koppen over: ‘Ken Uzelve! Maar kan ik mijzelf wel kennen?’  De volgende Nieuwsbrief, met daarin het programma voor het Filosofisch Café van 21 januari, kunt u rond de jaarwisseling verwachten.