Nieuwsbrief 15, maart/april 2016

Het Filosofisch Café Sneek in April:

Dinsdag 5 april a.s. om 20.00 uur: de mens als creatieve probleemoplosser

fsmeijering

Filosoof Frits Meijering gaat in op onze cultuur die in een ware stroomversnelling verkeert. Meijering neemt ons mee en loopt langs de geschiedenis van het magisch, ontologisch en huidig functioneel denken en gaat in op het filosofisch pragmatisme en toetst dit aan het postmoderne denken. Meijering komt uit bij een innovatief en attractief model dat ons in staat stelt creatieve oplossingen te creëren voor de complexe maatschappelijke problemen van deze tijd. Meijering schetst een ‘kompas voor de toekomst’ waar onze samenleving, haar voordeel mee kan doen.

Frits Meijering is ‘philosopher of education’ en docent aan de Masteropleiding Pedagogiek van de NHL en voorheen docent aan de Senioren Academie.

Terugblik op de ‘sterke verhalen’ van Tijs Lijster.

Filosoof Thijs Lijster besprak in het filosofisch café van maart jl. onze wereld die almaar complexer en onoverzichtelijker lijkt te worden. Onze reactie daarop is onszelf zowel fysiek als ideologisch van die problematische wereld af te keren en ons alleen nog bezig te houden met dát wat we nog wel in de hand hebben: dit noemt Lijster ‘de grote vlucht inwaarts’. Maar juist daardoor laten we de wereld de wereld en verandert er bar weinig. Zijn pleidooi is juist om ons meer met de wereld bezig te houden, ieder op z’n eigen wijze, om zo het doemdenken te keren en de samenleving voor onszelf en onze kinderen te verbeteren. We hebben genoten van Lijsters’ filosofisch betoog dat hij illustreerde met aansprekende voorbeelden en zijn richtinggevende oplossing van elkaar inspireren met wat hij noemt ‘sterke verhalen’, waarin we geloven, al is het maar voorlopig. Want onze wereld verandert en dus ook de verhalen die wij er met elkaar over vertellen.

Noteer alvast in uw agenda: Ronald Hunneman komt terug in mei!

Dinsdag 10 mei a.s. om 20.00 uur: beheksing door een dichotomie

Filosoof Ronald Hünneman schetst ons het beeld dat door alle tijden en werelddelen heen culturen een voorkeur hebben voor dichotome (tegengestelde) representatiewijzen. In West-Europese culturen zijn de tegenstellingen tussen lichaam én geest, vrouw én man, kunst én wetenschap onderdeel van een bijna alles omvattende dichotomie van waaruit de wereld wordt begrepen. Deze dichotome representatie is niet per se noodzakelijk, maar beheerst wel ons denken. De discussie rond Zwarte Piet, mindfullness en de wijze waarop een filosoof als Rob Wijnberg over sportscholen schrijft, kunnen niet worden begrepen zonder dichotomieën. Hünneman zal het allemaal aan bod laten komen op filosofische en cabareteske wijze zoals we van hem gewend zijn.

Ronald Hünneman is filosoof en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam.

De filosofische cafés worden gehouden in theaterstudio Cultuur Kwartier Sneek, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud kerkhof 11, Sneek. Er zijn 75 zitplaatsen, dus wees er op tijd bij. Toegangsprijs € 7.00 verkoop aan de deur. Nadere info: www.fcsneek.nl