Nieuwsbrief 0, maart 2013

Heeft u er ook behoefte aan om, zo nu en dan, in een prettige omgeving na te denken over zaken die het menselijk bestaan zin en diepgang verlenen? Om méér te horen over waarden, overwegingen en gedachten die inspiratiebron kunnen zijn voor uw eigen leven? Bent u geïnteresseerd in filosofische vragen?

Filosofielezing 10 april

In het kader van de maand van de filosofie houdt op woensdag 10 april filosoof Sjaak Kloppenburg in de Openbare Bibliotheek te Sneek om 20 uur een lezing getiteld ‘Vrijheid en Levenskunst’. Wij nodigen u daar van harte voor uit. Zie voor meer informatie:http://www.bibliotheeksneek.nl/activiteiten/filosofie-lezingen-en-workshops-bibliotheek-sneek

Filosofiecafé Sneek?

Direct na afloop van de lezing willen wij graag met de aanwezigen in gesprek gaan over ons voornemen om in Sneek een filosofisch café te organiseren. In verscheidene plaatsen in Nederland – en niet alleen in universiteitssteden! –  worden regelmatig filosofische cafés gehouden: gewoon omdat het leuk en interessant is om te luisteren naar mensen die iets zinnigs te vertellen hebben en om daar samen over van gedachten te wisselen. Filosofisch onderlegd zijn is voor zo’n café niet nodig, lust om na te denken is voldoende. Is er in Sneek ook behoefte aan een dergelijk ‘café’? We horen het graag! Zie voor  voorbeelden: http://www.filosofischcafehoogeveen.nl/ ,http://www.meppelercourant.nl/zingeving/spiritualiteit/263302/regio-filosofeert-wat-af-in-caf-hoogeveen.html ,http://www.filosofischcafezwolle.nl/ ,  http://www.metwaardenhelen.nl/filosofisch-cafe-haarlem .

Verzendlijst

Wij hebben deze mail verzonden naar vrienden en bekenden, en naar vrienden van vrienden en bekenden etc. die wij verdenken van wat we filosofische belangstelling kunnen noemen. Het samenstellen van de verzendlijst gebeurde op de tast. Het is dus mogelijk dat u het niet op prijs heeft gesteld dat u dit mailtje toegezonden heeft gekregen. Onze excuses in dat geval, en laat het ons even weten! Maar het is ook aannemelijk dat potentieel geïnteresseerden op de verzendlijstlijst ontbreken. Als in uw ogen iemand mankeert, zend deze mail dan s.v.p. even door. Onder BCC hebben wij enkele verenigings- en sociëteitssecretarissen geadresseerd; hen verzoeken wij eveneens deze mail naar hun leden door te zenden.