De missie van Filosofisch Café Sneek

Filosofisch Café Sneek startte in april 2013. Een actieve werkgroep van vrijwilligers bereidde de filosofische avonden voor en zorgde voor aansprekende en boeiende inleidingen door gerenommeerde filosofen. In januari 2020 is de Stichting Filosofisch Café Sneek opgericht. De stichting wil denkbeelden uit de filosofie toegankelijk maken voor een breed publiek, teneinde meer begrip voor elkaar en samenhang binnen de samenleving te realiseren. Ze wil haar doel verwezenlijken door:

  • het regelmatig organiseren van een Filosofisch Café;
  • het betrekken van meer jongeren bij de filosofie;
  • het verzorgen van cursussen en andere educatieve bijeenkomsten.

Het Filosofisch Café is geen commerciële onderneming en wil geen winst maken. De kosten worden bestreden door toegangsgelden voor de lezingen. Om de kwaliteit van deze avonden hoog te houden en goede sprekers te contracteren zullen soms extra kosten gemaakt worden. Daarom verwerft de stichting subsidies, donaties en schenkingen. De ANBI-status is aangevraagd.

De bijeenkomsten vinden plaats in zalencentrum De Walrus, Grote Kerkstraat 10 Sneek.

Bestuur

Rien van der Zeijden (voorzitter)
Afke de Vries (secretaris)
Piety Andela (penningmeester)
Jans Groothuis
Durk van Netten
Wiekie van der Sluis
Rik de Jong.

Blijf op de hoogte!

Wie op de verzendlijst van de Nieuwsbrief wil, stuurt een mailtje naar Filosofischcafesneek@gmail.com. Voor afmelden van de verzendlijst idem. De adreslijst van het Filosofisch Café Sneek wordt aan niemand bekend gemaakt. Rondzenden van de Nieuwsbrief gebeurt uitsluitend geanonimiseerd.

De website van het Filosofisch Café wordt verzorgd door Jeroen Deen (www.deendesign.nl)
Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen op de website: filosofischcafesneek@gmail.com